לוגית פתרונות תקשורת מתקדמים

 

טלפון: 72-2126115(0)972+     |     פקס: 8-9361359(0)972+ 

service@logitacs.com

 

לוגית פתרונות תקשורת מתקדמים

רח׳ מוסקוביץ' 22 רחובות 7646805

טלפון: 72-2126115(0)972+     |     פקס: 8-9361359(0)972+ 

service@logitacs.com